logoti

Modra frankinja

 

Vinogradništvo in vinarstvo imata v občini Krško bogato zgodovino. Narava nas je obdarila z odličnimi možnostmi za gojenje vinske trte, imamo dobre vinogradnike in vse boljše kletarje, skratka smo občina vina, ki ima tudi v širšem merilu pomemben delež. Nedvomno dajeta vino in vinogradništvo v občini neizbrisen pečat mentaliteti in kulturi. Zato smo jo dolžni, že iz spoštovanja do naših prednikov, ohranjati in nanjo opozarjati tudi mlade rodove. Po drugi strani je vino svojevrstno komunikacijsko sredstvo, saj ljudem po svetu govori o bogastvu kulturne dediščine, o tradiciji, pa tudi o duhovnih in tehničnih zmožnostih naše občine.

Modra frankinja postaja vse bolj prepoznaven zaščitni znak našega okolja, zato zanimanje za ponudbo vse bolj narašča. V tem smislu je potrebno narediti korak naprej k popularizaciji in z njo tudi k večji prodaji, še posebej, ker so pred nedavnim nemški strokovnjaki za genetiko oznanili, da je Modra frankinja avtohtona slovenska sorta. Od tu naprej pa je vse mogoče v komercialnem in turističnem smislu.

Vino in z vinom povezane dejavnosti postajajo pomemben del turistične ponudbe po vsem svetu, ki zelo načrtno cilja na mlajši del populacije. Kako se naše okolje odziva na tovrstne izzive in priložnosti, najbrž najbolje vedo tisti, ki se ukvarjajo s turizmom profesionalno in sami turisti. Da bi otipali utrip na tem področju, smo pripravili nekaj vprašanj, ki nam bodo pomagali razumeti dogajanje na tem področju. Del vprašanj se nanaša na inovativno turistično ponudbo in z njo povezano atraktivnostjo za mlade, drugi del pa je že stara zgodba vinskih zidanic. Zidanice so v našem okolju ne popolnoma izkoriščen potencial, stanovanjski fundus ipd., ki čaka na možne inovatinvne pristope.

Dostop do obeh anket:

https://www.facebook.com/ales.germovsek.1?lst=1010702073%3A1010702073%3A1503413413

Vsem udeležencem, ki so aktivno sodelovali pri nastanku in izvedbi dogodka se zahvaljujemo. Prav tako zahvala vsem, ki so odgovorili na anketna vprašanja!

 

 Utrinek iz zaključnega dogodka in pokušine. Vzorci in ocnjevanje.