logoti

DejavnostiSeminarji, delavnice...

penCoaching je proces učenja in razvoja, kjer se posameznika individualno podpira  pri doseganju specifičnih osebnih ali poklicnih ciljev.

Za coaching obstajajo številne preverjene metodologije, ki jih je nezahtevno prilagoditi potrebam posameznika, predvsem z namenom posamezniku privzgojiti nov način razmišljanja ali obnašanja, kar mu pomaga pri nadaljni osebni rasti in poslovni karieri.

Osnovna ideja izhaja iz dejstva, da je vsak posameznik tudi unikat, ki se samosvoje odziva na dejanja okolice, bodisi socialne ali poslovne, vendar pa se skuša prilagajati utečenim in preverjenim modelom razmišljanja in obnašanja kar pa neizogibno rezultira v standardizaciji razmišljanja.

Coaching vaditelja nasprotno ne poiskuša vpeljati v tradicionalne miselne okvire, temveč metodološko prebuja v posamezniku zavest o lastnih sposobnostih in posledično unikaten in lasten pristop do reševanja vsakodnevnih situacij.

Naj gre za velika podjetja ali pa za posameznika, ki se šele odpravlja na začrtano karierno pot, je bistvenega pomena, da posameznik ne razmišlja generično in v ustaljenih okvirih, temveč da z svojo originalnostjo in kreativnostjo prispeva k graditvi celote.  Posledično ne čudi, da že več kot 50% podjetij tretira coaching kot bistveni in ključni del učnega procesa za svoje zaposlene.

Coaching je danes bistven element v arzenalu znanja uspešnih managerjev saj razumevanje metodologij razvidno pripomore k vodstvenih sposobnostim. Slednje pomeni, da ne glede na vaše cilje, torej ali si bodisi želite ustvariti svoj uspešen sistem, postati del takšnega sistema, bodisi voditi druge k izpolnjevanju njihovih potencialov, je coaching veščina, ki jo je priporočljivo prakticirati, ne le zaradi nenehne samoevaluacije na poti k zastavljenim ciljem, temveč tudi zaradi same samoizpolnitve.

Termin coaching se prvotno pojavi na Oxfordski univerzi okoli 1830, izvorno pa je bil slang za profesorja, ki je študenta vodil do uspešno opravljenega izpita. Posledično se je termin razširil na opis prenašanja ljudi iz točke na kateri so, v točko na kateri bi želeli biti, oz. drugače, coaching je pot do zastavljenih ciljev, ne glede na to, na katerem področju ti cilji so.

Sklad dela Posavje posameznikom, ki iščejo zaposlitev ali boljše zaposlitvene možnosti nudi coaching od pomoči pri definiciji ciljev, evaluaciji opravljenega napredka, do mentorstva skozi celoten projekt do osvojitve željenih rezultatov.

Kot našo prioritetno nalogo smo si zadali, našim učencem pokazati, kako lahko svoje talente prepoznajo in jih razvijejo do mere profesionalizma. Slednje dosegamo tako s pozitivno naravnanim tutorstvom, kariernim svetovanjem in nenehnim bedenjem nad svojimi varovanci.

Če želite izkoristiti svoje še neodkrite potenciale in razviti svoje talente, ne odlašajte in nas kontaktirajte za podrobnosti na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Projektni partnerji Skupaj za napredek Posavja

skladdela
LRF
las
knof
1824