logoti

ProjektiSocialno podjetništvo - izziv za Posavje

BREŽICE - „Socialno podjetništvo – izziv za Posavje“ je nevladni projekt, ki smo ga prijavili Lokalna razvojna fundacija Posavje, Društvo 1842 iz Brežic, Zavod KNOF – prvo socialno podjetje v Sevnici – in Sklad dela Posavje. Prvi del smo sklenili s predstavitvijo predlogov in izborom najboljše ideje.

O podjetništvu, podjetniških priložnostih, razvijanju podjetniških idej zadnje čase poslušamo še pogosteje kot sicer. Delno je temu vsekakor sokriv nezavidljiv gospodarski in socialni položaj, v katerem se nahajamo, delno pa moramo zanimanje pripisati tudi vedno bolj kreativnemu razmišljanju in želji posameznikov, skupin po uresničevanju zamisli, ki izhajajo iz potrebe po reševanju potreb, ki se porajajo v okolju.Projekt »Socialno podjetništvo – Izziv za Posavje«  ponuja posameznikom in tudi skupinam (npr. društvom, zasebnim zavodom, ustanovam) vrsto aktivnosti za pridobitev znanj in veščin s področja
socialnega podjetništva kot posebne oblike podjetništva, ki krepi družbeno solidarnost, spodbuja sodelovanje ljudi in prostovoljsko delo. Socialno podjetništvo omogoča tržno usmerjenost izvajalca dejavnosti, ki pa ni pretežno ali izključno usmerjeno k ustvarjanju dobička.

Poudarek projekta, ki ga izvajajo partnerske organizacije: Sklad dela Posavje, ustanova, Zavod Knof, Društvo 1824 in LRF Posavja, ustanova ter je podprt s sredstvi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja – ukrep LEADER, je na povečanju zaposlitvenih možnosti na podeželju z novimi podjetniškimi produkti, ki izkoriščajo dane možnosti podeželja in dodajajo dodano vrednost le-temu. Skozi proces usposabljanja, ki bo potekal v obdobju april – junij 2013, bodo udeleženci pridobili veščine s področja osnov podjetništva, finančnega poslovanja, javnega nastopanja, projektnega dela, pogajanj, seznanili se bodo s profilom socialnega podjetnika, podjetniškim podpornim okoljem, generiranjem in vrednotenjem podjetniških idej…

Udeležencem bo omogočen tudi ogled dobrih praks socialnega podjetništva na podeželju – v Sloveniji in čez mejo. Pridobljena znanja bodo povezali v izdelavo poslovnega načrta, ki je osnova za zagon
dejavnosti. Udeležencem bo omogočeno tudi dodatno mentorstvo, tri najboljše ideje, pa bodo podprli z zaposlitvijo za določen čas 5 mesecev.

Projektni partnerji Skupaj za napredek Posavja

skladdela
LRF
las
knof
1824