logoti

ProjektiSocialno podjetništvo - izziv za Posavje

Ob zaključku projekta Socialno podjetništvo - izziv za Posavje, smo pripravili novinarsko konferenco, ki je bila v vsredo 27. novembra, ob 10.00, v prostorih MC Krško.

 

Na konferenci smo predstavili projekt, potek projekta po fazah, cilje, rezultate in načrte za naprej. V drugem delu predstavitve so se predstavili projektni partnerji in vsi rije projektni predlogi, ki so bili nadgrajeni s pilotnim delovnim mestom.

Projekt Socialno podjetništvo – Izziv za Posavje, ki je potekal od začetka februarja pa do konca novembra in je bil namenjen mladim do 25 let, ženskam, brezposelnim osebam (posebno dolgotrajno brezposelnim osebam) članom kmetijskih gospodarstev, invalidom in starejšim od 60 let, smo uspešno pripeljali do zaključka.  
Cilje, ki smo si jih s projektom zastavili so bili zmanjšanje števila brezposelnih oseb na območju LAS Posavje, spodbujanje razvoja novih delovnih mest na osnovi socialnega podjetništva, spodbujanje razvoja in ustanavljanja socialnih podjetij, pridobivanje znanj in veščin s področja socialnega podjetništva ter vzpostavitev podpornega okolja za razvoj socialnega podjetništva na območju LAS Posavje.
V okviru načrtovanih aktivnosti smo izvedli usposabljanja za dvanajst vključenih udeležencev in promotorje, organizirali smo študijske poti za udeležence in promotorje z ogledom dobrih praks v Sloveniji in v tujini. Organizirali smo informacijske točke po vseh posavskih občinah, usposobili devet promotorjev, ustvarili tri pilotne zaposlitve, pripravili Analizo razvojnih potencialov Posavja na področju socialnega podjetništva z akcijskim načrtom, pripravili spletne podstrani za predlagane projekte  - www.skladdela.si, izdali zloženke, se promovirali na različnih dogodkih, pridno objavljali na spletnih straneh… Projekt smo vseskozi nadgrajevali in širili.  Rezultati vseh aktivnosti so pripeljali do 5 novih delovnih mest, ustanavljanja novega socialnega podjetja in nove nevladne organizacije v Posavju.
Da smo lahko izvedli vse aktivnosti smo pridobili kredit - povratna finančna sredstva iz Slovenskega regionalnega sklada Ribnica, iz naslova razpisa – predfinanciranje pojektov.

Projektni partnerji Skupaj za napredek Posavja

skladdela
LRF
las
knof
1824