logoti

RegratDruštvo za socialno vključenost...

Se še spomnete otroških dni, ko smo utrgali regratovo lučko, si nekaj zaželeli in pihnili vanjo?

Vsak od nas ima kakšno željo, ki si jo želi realizirati, vendar sam ne more storiti ničesar.

Tudi mi imamo željo, vendar za uresničitev potrebujemo tudi tebe, tvojega soseda, vse ljudi!

Oblikovati si želimo družbeno jedro, ki bo odgovarjalo na najbolj pereča vprašanja trenutnega družbenega dogajanja.

Vedno več ljudi je namreč sistemsko izključenih iz toka družbenega življenja – pahnjeni so v brezizhoden položaj čakanja žarkov na sončni upravi. S tem pristanejo v revščini. Privoščijo si lahko le najcenejšo hrano, ki pa dolgotrajno vodi k višjim življenjskim stroškom povezanim s slabšanjem zdravja in boleznimi. Množično proizvedena hrana je strup za telo, je sredstvo proizvodnje dobička in ne oskrbe ljudi z najosnovnejšo potrebo.

Z našo iniciativo želimo vrniti ljudem pravico kontrole nad hrano, ki jo uživajo.

Z oživitvijo degradiranih zemljišč in objektov želimo vključiti ljudi k aktivnemu sodelovanju pri vzpostavljanju lokalne skupnosti, ki bo usmerjena k zadovoljevanju potreb njenih občank in občanov. Večja lokalna samooskrba in biotska pestrost omogočata namreč ločitev pravice po hrani, ki pripada vsakomur, od odvisnosti zadovoljevanja te od trgovskih lobijev.

Naši cilji so:

 • povečanje socialne vključenosti
 • zmanjševanje socialnih razlik,
 • spodbujanje samooskrbe,
 • oživitev degradiranih zemljišč in objektov,
 • širjenje ekološke ozaveščenosti,
 • izobraževanje in usposabljanje lokalnega prebivalstva o trajnostnem sobivanju,
 • trajnostno upravljanje skupnostnih vrtov.

Svoje cilje nameravamo uresničevati z:

 • organizacijo različnih akcij usmerjenih k trajnostnemu razvoju lokalne skupnosti;
 • vzpostavitvijo in upravljanjem skupnostnih vrtov;
 • organizacijo izobraževanj in delavnic usmerjenih k ozaveščanju in širjenju informacij o sonaravnem bivanju;
 • organizacijo družabnih prireditev z namenom promocije zdravega načina življenja.

 Pridruži se in bodi regratova lučka tudi ti!