logoti

Modro PosavjeProjekt Vesne Horvat

PROJEKT Vesne Hrovat

 

Lan – Modro Posavje

Dovolite mi, da spregovorim o projektu, ki ima za osnovo industrijsko kulturno rastlino lan in vas hkrati povabim, da se nam pridružite.


Zakaj Lan?
Lan nam ponuja širok spekter kmetijskih in gospodarskih priložnosti, daje hrano in visoko tehnološke produkte.

 

Z načrtnim sejanjem lanu po čedalje bolj zaraščenih in tudi ne prvovrstnih kmetijskih zemljiščih želimo ustvariti proizvodni krog večih panog.
Lan bo naša surovinska osnova in naš naravni vir, bo naša nafta.
Priložnosti bi bile tako za majhna kot velika podjetja. V Sloveniji imamo, na srečo, še ljudi, ki so sposobni, imajo željo in potrebna znanja za realizacijo projekta.
V pripravljalnem delu projekta smo naleteli na pozitiven odziv in pripravljenost na sodelovanje tako nevladnih organizacij kot gospodarstva ter javne skupnosti.
Zavedamo se, da je potrebno izoblikovati pravo pot in postaviti jasne cilje s katerimi bomo kreirali našo prihodnost in to sedaj intenzivno delamo.
Nevladne organizacije se močno zavedamo potrebe po oblikovanju prepoznavne in trdne blagovne znamke, ki bo Slovenijo postavila ob bok drugim državam, jo naredila tipično in prepoznavno ter državljanom omogočila kvalitetno življenje v svoji domovini.

Zakaj predlagamo da industrijsko kulturno rastlino lan sejemo?
Zato ker želimo:
- da postane Slovenija prepoznavna v svoji modrini in po lanenih produktih.
- da ustvarimo nova delovna mesta
- da zajezimo zaraščanje naše pokrajine
- da povečamo samooskrbo s hrano, zdravili in pripomočki za zdravje, gradbenim materialom, gorivom, papirjem, blagom in drugimi inovativnimi kmetijskimi produkti, ki jih že razvijamo na kemijskem inštitutu v Ljubljani
- da postavimo osnovo novih tehnologij postindustrijske dobe v kemiji in sintetičnih materialih na osnovi lanu
- da povečamo biotsko raznolikost
- da zaslužimo denar za opravljeno delo
- da smo srečni in ponosni državljani republike Slovenije
- da nas pridejo občudovat drugi narodi sveta

Kako se bomo lotili projekta:


Dobra povezanost različnih subjektov in potreb, nam bo zagotovila hiter in kvaliteten razvoj na različnih področji. Če bomo vsi strmeli k skupnemu cilju pridelati in izdelati kvalitetne izdelke iz lanu, se bo vloženo delo kmalu obrestovalo.
Projekta se bomo lotili na šestih področjih, ta so:

Podeželje
Na podeželju bomo spodbujali pridelavo lanu, ga odkupovali od kmetov, ustanovili zadrugo, uvedli nova delavna mesta za skupno obdelavo lanenih njiv, sklenili pogodbe z lokalnimi kmeti za kooperativna dela, spodbujali razvoj malega gospodarstva in obrti na podeželju, uvedli nove produkte iz lanu, ustanovili delavno skupino za revitalizacijo zaraščenih kmetijskih površin, sklenili medsebojni dogovor z lokalno skupnostjo in posameznikov, ki ne želijo ali ne mrejo obdelovati svoje zemlje za načrtovano obdelavo kmetijskih površin, z izdelki bomo oskrbovali lokalni trg in javne ustanove, z načrtovanim kolobarjem bomo ohranili biotsko raznolikost.

Kultura
Kultura naroda se izrazi skozi ohranjeno naravno in kulturno dediščino, ki jo bomo skozi projekt razvijali, naredili prepoznavno, npr. kot projekt Kozolci v občini Šentrupert. Kulturna društva in umetnike bomo zalagali z lanenim platnom in ozaveščali širšo javnost o pomenu kulture za naš narod.
Pomembna je tudi kultura oblačenja, blaga. Tržišče je v zadnjem času preplavljeno z sintetiko iz daljnega vzhoda. Pomembno je vrniti staro kulturo oblačenja na svoje mesto.

Izobraževanje
Velik poudarek bomo dali na izobraževanje mladine in otrok, saj se zavedamo, da so oni tisti, ki bodo nadaljevali zastavljeno delo in želi rezultate. Organizirali bomo različna izobraževanja za potrošnike, nevladne organizacije, partnerje, delavce in kooperante. Fokus izobraževanja bo povečati proizvodnjo, uporabo in prodajo lanu in njenih izdelkov. Pri izvajanju izobraževalnega procesa se bomo povezali z različnimi javnimi ustanovami in strokovnjaki, inkubatorji, socialnimi podjetji, lokalno razvojno fundacijo in z drugimi. Uporabili bomo že izdelane raziskave na tem področju, navajam primer:
http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/dn_gregoric_rok.pdf
http://www.ekonet.si/documents/Raziskava.pdf


Tehnologija
Lastna surovina s trdnimi vlakni in naravnega – ekološkega izvora je idealen material za implementacijo naprednih tehnoloških znanj.
Lan kot osnova ponuja nesluten materijalni vir za uporabo ob zdravilstva, farmacije do uporabe v papirništvu in bazični kemiji do gradbeništva . V pogovorih smo že s kemijskim inštitutom iz Ljubljane, družbeno odgovornim podjetjem (socialno podjetje tip B), ki izdeluje naravno kozmetiko in mila in različnimi nevladnimi organizacijami.


Turizem
Turizem kot pomembna gospodarska panoga se bo poistovetila in izkoristila čustveni naboj lanene modrina za svoj marketing in promocijo Slovenije. Ogled cvetočih njiv, prodaja spominkov, predstavitev rokodelstva, ogled dobre prakse in obisk tujcev so samo delček možnosti, ki bo turizem pridobil z projektom Lan


Gospodarstvo
Temelj uspeha in kontinuitete projekta nam bo zagotavljalo gospodarstvo. Postavili bomo proizvodnji krog, povezali verižne panoge, uvedli nove proizvode in spodbujali porabo surovine v domačem gospodarstvu ter se povezali z proizvajalci konoplje in ovčje volne.


Za postavitev tekstilne proizvodnje smo že v dogovoru z proizvajalci tkalskih strojev, Predilnica Litija d.o.o , z Belgijskim podjetjem za predelavo preje, slovenskim podjetjem za predenje volne, pridelovalci in ekološkimi kmeti, z društvi za permakulturo, snovalci in dizajnarji, Tovarno Mura, trgovci z eko tekstilom in oblekami (dobili so Nemško nagrado za eko tekstil), kulturnimi društvi in ostalimi nevladnimi organizacijami.
Papirniška industrija ima pri nas dolgo tradicijo in vsa potrebna znanja. Z inovativnim pristopom in z uporabo novo izumljeno tehnologijo pridobivanja celuloze bomo lahko postavili ekološko proizvodnjo papirja in s tem ustvarili nova delovna mesta.
Raziskave tekočega lesa je na Ljubljanskem Kemijskem inštitutu že v zadnji faza tik pred uvedbo proizvodnega procesa. Nadgradnja in razvoj uporabe tekočega lesa, ki je narejen iz kmetijskih odpadkov kot so slama, koruznica, konopljena in lanena stebla, žagovina in podobno, se načrtuje kot proizvodnja izolacijskega materiala in izdelkov za uporabo v holtikulturi in kmetijstvu.
Proizvodnja biodizla iz kmetijskih odpadkov je tudi ena izmed možnosti s tem, da surovina že prej služi za druge potrebe in je biodizel le končni produkt.

Na kratko sem opisala nekaj možnosti, ki jih ponuja Modro Posavje, kakor smo imenovali program.
Možnosti razvoja na osnovi neodvisne surovinske baze Lanu je skoraj neskončno.

Skupaj lahko ustvarimo novo modrino lanu – Modro Posavje.

Idejni in projektni vodja

Vesna Hrovat

Dobrava pri Kostanjevici, 5.7.2013

direktorica zavoda Otok zavod za razvoj
Dobrava pri Kostanjevici 2
8311 Kostanjevica na Krki
telefon: 040 657 015
e.mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.