logoti

 

Srce BrežicProjekt dr. Anice Koprivc Prepeluh in Tine Podvinski

 

V okviru teh dejavnosti so bile že organizirane velikonočne delavnice za otroke in mladino, oratorij, božične delavnice (okraševanje sveč, izdelava adventnih venčkov, jaslic), delavnice z namenom dobrodelnosti in prenos znanja na mlajše. V sodelovanju z Zakonskim in družinskim inštitutom smo izpeljali sklop partnerskih delavnic, katerih nadaljevanje še sledi. Dejavnosti društva so tudi izvajanje nastopov, kulturnih programov in projektov ter  izdajanje različnih publikacij v zvezi z delovanjem društva in s področja dejavnosti društva. 

oratorijSlika 1996

Društvo 1824 ni začelo delovati z Medgeneracijskim središčem »Srce Brežic« v okviru projekta Socialno podjetništvo – Izziv za Posavje, saj je bilo ustanovljeno 19. 12. 2011 z namenom združevanja prostovoljcev vseh generacij, ki želijo razvijati raznovrstne dejavnosti  na območju mesta Brežice, Župnije Brežice in Občine Brežice. Temeljna cilja društva sta zagotavljanje pogojev za delovanje raznovrstnih programov in prireditev in vzdrževanje Slomškovega doma z lastnimi programi in s storitvenimi dejavnostmi.  Dejavnosti društva so tako povezane s cilji društva.

 Že leta pred tem pa so v okviru župnije Brežice delovale različne skupine,  in sicer biblična skupina, otroški pevski zbor, skavti, animatorji, gradbeni odbor za obnovo Slomškovega doma, Župnijska Karitas. Že kar dolgo tradicijo imajo počitniške delavnice za otroke (oratoriji) v sodelovanju s sosednjimi župnijami. Sedaj pa so se različne skupine pod okriljem novoustanovljenega Društva 1824 medsebojno povezale z namenom razvijanja in izvajanja dejavnosti društva tudi izven župnijskih okvirjev (tako teritorialno gledano kot nazorsko), saj želimo ponuditi vsebine in dejavnosti, v katerih se lahko prepozna vsak in tako v središče Brežic prinesti svež veter.

Koncert karitas 2011-132

 

Bi radi slišali več o naših načrtih in zastavljenih vsebinah? Imate idejo in bi radi sodelovali? Imate predlog ali željo, kaj bi si želeli, kaj bi vas zanimalo oz. vam koristilo? Potem vabljeni v nedeljo 10. 11. 2013 ob 11. uri na javno predstavitev projekta in nato odprto debato v nekdanjo »staro šolo«.  Vabljeni tudi, da nam ideje in želje ter mnenja sporočite na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

V središču Brežic že dolgo sameva prazna stavba, v kateri so mnoge generacije Brežičanov nabirale osnovnošolsko znanje. Prišel je čas, da stari šoli vdihnemo novo življenje in nove vsebine. Zato sedaj razvijamo medgeneracijsko središče »Srce Brežic«, ki bo nudilo prostor za srečevanje, povezovanje in spoznavanje vseh generacij. Vsebine bodo tako namenjene malčkom, otrokom in mladim, odraslim in starejšim. Za vas že pripravljamo različne delavnice, tečaje in izobraževanja, na katerih si bomo lahko izmenjali izkušnje in se naučili marsikaj novega. Pomemben poudarek našega dela je na medsebojni pomoči, prostovoljstvu in druženju. Nekatere dejavnosti že potekajo in vas bomo o njih še sproti obveščali. Če želite, se lahko prijavite na naše novice: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

Prav tako ste verjetno opazili, da zidovi počasi dobivajo novo obleko… Poslovni načrt se počasi že piše in razvija. Prazna stavba ne bo več dolgo osamljena.