logoti

 

Srce BrežicProjekt dr. Anice Koprivc Prepeluh in Tine Podvinski

Društvo 1824 ni začelo delovati z Medgeneracijskim središčem »Srce Brežic« v okviru projekta Socialno podjetništvo – Izziv za Posavje, saj je bilo ustanovljeno 19. 12. 2011 z namenom združevanja prostovoljcev vseh generacij, ki želijo razvijati raznovrstne dejavnosti  na območju mesta Brežice, Župnije Brežice in Občine Brežice. Temeljna cilja društva sta zagotavljanje pogojev za delovanje raznovrstnih programov in prireditev in vzdrževanje Slomškovega doma z lastnimi programi in s storitvenimi dejavnostmi.  Dejavnosti društva so tako povezane s cilji društva.

 Že leta pred tem pa so v okviru župnije Brežice delovale različne skupine,  in sicer biblična skupina, otroški pevski zbor, skavti, animatorji, gradbeni odbor za obnovo Slomškovega doma, Župnijska Karitas. Že kar dolgo tradicijo imajo počitniške delavnice za otroke (oratoriji) v sodelovanju s sosednjimi župnijami. Sedaj pa so se različne skupine pod okriljem novoustanovljenega Društva 1824 medsebojno povezale z namenom razvijanja in izvajanja dejavnosti društva tudi izven župnijskih okvirjev (tako teritorialno gledano kot nazorsko), saj želimo ponuditi vsebine in dejavnosti, v katerih se lahko prepozna vsak in tako v središče Brežic prinesti svež veter.

Koncert karitas 2011-132