logoti

 

TOGETHERProjekt Jureta in Vanje Rainer

Dober projekt Socialno podjetništvo izziv za Posavje nama nudi čas in varnost, ter omogoča, da bova ob koncu projekta maksimalno pripravljena in osredotočena zgolj na lastno podjetje. Čim manj stvari želiva prepustiti naključju, zato z izdelavo prototipov skušava zadovoljiti celotnemu proizvodnemu in prodajnemu asortimanu naših izdelkov. Zaenkrat gre sama izdelava prototipov, brez hujših težav v sami izdelavi, v pravo smer. Sestanek z lokalnim čebelarjem o pripravi in odkupu čebeljih proizvodov je že napolnilo skladišče surovin. Priprava deviškega čebeljega voska in odkup nekaterih, v naši proizvodnji in sestavi izdelkov, nujno potrebnih surovin, je prvi korak dolgoletnega skupnega sodelovanja.

Že v prvem tednu sem odkril karte o načinu financiranja ustanovitve in zagona našega podjetja. Prav pridobivanje finančnih sredstev naju je pripeljalo v Ljubljano na predavanje o Norveškem skladu in možnosti črpanja sredstev omenjenega sklada.

Odgovorni za projekt se trudijo in nam želijo čim bolj približati ne samo podjetništvo, ampak tudi storitve, ki hote ali nehote, s podjetništvom hodijo z roko v roki. V sklopu projekta Socialno podjetništvo izziv za Posavje sva se udeležila zelo uporabnega in koristnega tečaja o izdelavi spletnih strani.

Še enkrat in nikoli odveč: v povezovanju vidiva ključ do uspeha in zagotavljanja službe vsaj štirim zaposlenim. Povezovanje naju je pripeljalo pred vrata bivšega direktorja Socialnega inkubatorja, kjer smo skupaj premleli nekaj izhodiš in izmenjali naša mnenja: promocija blagovne znamke, Canvas, crowdfunding, socialno podjetništvo in razpisi za socialno podjetništvo.

Zadnji dan v tem tednu sva svojo dosedanjo dejavnost predstavila mentorjema, ter nadaljujeva z izdelavo prototipov.

 

 

Nadaljujeva z izdelavo finančnih projekcij in pisanjem poslovnega načrta.

Izdelovalca manjše potiskane kartonske embalaže imava praktično že izbranega, težava je v tem, da omenjeni proizvajalec v svoji dejavnosti ne uporablja valovite kartonske embalaže. Valovito kartonsko embalažo pa bomo potrebovali tako v logistiki in transportu, kot tudi pri darilni embalaži. Sestala sva se z manjšim obrtnikom, ki lahko zagotovi naše potrebe po valoviti kartonski embalaži. 

Vsako podjetje potrebuje predstavitev in svoj PR, zato sva prvič zagrizla tudi v predstavitveni načrt, ki ob dobro izpiljeni ideji ni preveč trd zalogaj. Prav tako je v teku izbira logotipa in grafika posameznih kozmetičnih linij.

Ideja in izvedba projekta socialnega podjetja v sklopu proizvodnje vsebuje tudi manjšo butično trgovinico. Oddane so prve zahteve in povpraševanje za izdelavo notranje opreme trgovine.

Izobraževanje in širjenje obzorij na vseh področjih je ključnega pomena tudi za zagon proizvodnje, ki neposrednega stika s tematiko nima. Prav zato sva se udeležila tudi posveta o izdelavi poslovnega načrta.

V tem tednu pa je prispel še zadnji predračun elementa, ki je v sklopu postroja manjkal.

 

 

Grob okvir poslovnega načrta sva izdelala že pred časom, nove ideje in spoznanja, pa so karte ponovno dodobra premešali. Ideja je v tem trenutku skoraj popolnoma dozorela, zato se nama zdi pravi čas, da jo nadgradiva s pisanjem poslovnega načrta.

Za izdelavo prvih prototipov, seveda poleg surovin, potrebuješ še določena osnovna sredstva. Nakup je sicer dokaj velik, vendar s stališča zagotavljanja ustreznosti izdelkov, nujno potreben strošek.

Osnovni postroj

Zelo vesela sva na splošen odziv, tako najinih mentorjev s Sklada dela Posavje, kot tudi vseh ostalih sodelujočih. Pripravljeni so že prvi osnutki celostne grafične podobe, potekajo pogovori o nadgradnji izbranih osnutkov.

Velikost prostora pa ni edini pogoj za zagotavljanje naše proizvodne dejavnosti. Premostitev nekatere električne in vodovodne napeljave, novi podi in prilagoditev prostora proizvodnji, trgovini, skladišču in pisarni, potrebuje adaptacijo celotnega prostora. V tej fazi, na podlagi prejetih predračunov, iščeva najbolj ugodnega in kakovostnega ponudnika.

V kolikor izdelki niso pravilno ovrednoteni, ali pa so razmere na trgu podcenjene, hitro podjetje zapeljemo v insolventnost. S polno volje, elana in izdelanimi stroški proizvodnje, pričneva s simulacijo finančnih projekcij.

Slika: Osnovni postroj

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

FB: www.facebook.com/ToGetHer.si

GSM: 070 369 294

V prvem tednu aktivne dejavnosti pri projektu in ustanovi lastnega socialnega podjetja sva želela potipati splošno pripravljenost lokalne skupnosti o podpri in implementaciji projekta v naši občini. Ker želiva celotno proizvodnjo ponuditi tudi v namen doživljajskega turizma, sva se sestala z direktorico KTRC Radeče. Pogovor je tekel predvsem v sklopu skupne promocije in dodatne turistične dejavnosti v kraju. Ustni dogovor, ki sicer ni zavezujoč, je vzpodbuden in daje krila za nadaljnje aktivnosti.

Seveda pa vsaka proizvodnja potrebuje prostor, postroj in interier. V naši občini je dovolj praznih in primernih prostorov, ki so primerni za opravljanje naše dejavnosti, tako v zasebni kot v občinski lasti. Dogovorila sva se, da se v prihodnjem tednu dobiva z županjo in zasebnim lastnikom primernega prostora v centru Radeč.

Najin cilj v samem projektu ustanovitve in opreme podjetja je, da v projekt vključiva čim več slovenskih proizvajalcev, podizvajalcev, dobaviteljev in drugih partnerjev. Za nakup in montažo notranje opreme sva že prejela prve predračune, prav tako predračune za kartonsko embalažo in etikete.

Ključ uspeha vidiva v povezovanju ne samo konkurenčnih podjetji, ampak vseh družbenih sfer v naši državi. Prav povezovanje pa naju je pripeljalo na sestanek v socialni inkubator KNOF v Sevnici, kjer smo se dogovarjali za morebitne nadaljnje skupne projekte.  

Sestanek z zasebnim lastnikom primernega prostora za opravljanje dejavnosti in županjo je botroval prvi odločitvi. Odlični najemni pogoji in pristopu občine v najin projekt je odgovorilo na vsa odprta vprašanja povezana s primernim prostorom za opravljanje dejavnosti. Dogovor bomo formalizirali po poletnih počitnicah.

Proizvodnja dejavnost, predvsem v kozmetiki, potrebuje številne različne embalažne izdelke, seveda tudi plastične, zato sva se pri številnih slovenskih proizvajalcih pozanimala o ceni in ustreznosti njihovih izdelkov. Na podlagi možnosti prilagoditve, kakovosti, predračunov in pestrosti izdelkov sva se načeloma že odločila za dobavitelja plastične embalaže.

Kozmetična industrija in konkurenca je zelo močna, ter kot taka zelo občutljiva za nove ponudnike na tržišču, zato vzporedno z vsemi dejavnostmi za ustanovitev podjetja načrtujeva tudi razvoj lastnih produktov. Prav zaradi tega sva že kupila prve surovine in kalupe za izdelavo mil, krem in mazil.

Podjetje, ki se ukvarja s proizvodno potrebuje postroj. Znanje in možnost nakupa glavnega postroja za proizvodnjo kozmetike sva najprej iskala v tujini, nato pa sva se odločila, da postroj poskušava poiskati v Sloveniji. Iskanje nas je pripeljalo v slovensko podjetje, ki se je na podlagi naših zahtev in izdanega predračuna, izkazalo za zelo konkurenčno izbiro.

Poleg osnovnega postroja pa potrebujemo ostalo notranjo opremo, ki mora zadostiti potrebam standardu in pravilniku o ustrezni opremi za farmacevtsko, kozmetično in živilsko industrijo. Nakup ostale notranje opreme načrtujeva pri znanemu slovenskemu podjetju, ki zastopa več svetovnih proizvajalcev. Vsa oprema že ima certifikate ustreznosti.

Zavedava se, da bova poleg osnovnega znanja in izkušen potrebovala še dodatno znanje, zato sva se povezala z znanim slovenskim farmacevtskim podjetjem, ki je v okviru partnerstva pripravljeno odstopiti del svojega 'Know-how-a', prav tako pa je pripravljeno pomagati pri določanju ustreznosti naših izdelkov, zakonske skladnosti in dovoljenj za prodajo. Pogovor z izkušenimi igralci na trgu je zanimiv, odkriva novo dimenzijo in le potrjuje, da je kompas najine poti usmerjen v pravo smer.

Vsako podjetje pa potrebuje svojo blagovno znamko in logotip. Sestanek z oblikovalko in upoštevanju naših želja, ter implantacije imena blagovne znamke, ki smo jo izbrali na brainstormingu, daje vzpodbudne povratne informacije.

Ustanovitev podjetja v gospodarski panogi pa potrebuje veliko finančnih sredstev za sam zagon in pričetek proizvodnje. Del finančni sredstev nameravava zagotoviti s pomočjo crowdfundinga. Sestanek s snemalcem in režiserjem spota, ki bo domači in svetovni javnosti predstavil najino idejo in izdelke, sva uspešno opravila, prav tako smo se dogovorili za prvi snemalni termin.

Surovine imava, znanje tudi, pričela se je izdelava prvih prototipov.