logoti

ProjektiSocialno podjetništvo - izziv za Posavje

OKROGLA MIZA na temo ZAPOSLOVANJE V NVO in DELAVNICA: UPRAVLJANJE IN VODENJE V NVO

Regionalno stičišče NVO MREST Zasavje vas vabi na

OKROGLO MIZO na temo ZAPOSLOVANJE V NVO
in DELAVNICO: UPRAVLJANJE IN VODENJE V NVO

ki bosta potekali v četrtek, 30. 5. 2013, s pričetkom ob 11. uri, v sejni sobi Regionalnega centra za razvoj, Podvine 36, Zagorje (II nadstropje).

Cilj okrogle mize je identificiranje težav in iskanje možnosti ter potencialov za zaposlovanje v nevladnem sektorju zasavske regije. Potekala bo po naslednjem D N E V N E M  R E D U :

Preberite več: Okrogla miza in delavnica

Karierna orientacija, ozaveščanje, pomoč, informiranje, svetovanje

Cilj programa in vseh aktivnosti je ozavestiti pomen graditve delovne kariere in ohranjanja zaposlitve. Izgradnja delovne kariere pomeni ozaveščeno aktivnost vsakega posameznika, da svojo poklicno pot razvija, dopolnjuje ali spreminja glede na svoje potrebe in zmožnosti ter hkrati ozavešča različne socialne in politične strategije povezane z njo. Pri izgradnji in načrtovanju delovne kariere je potrebno poznati svoje prednosti, poznati trg dela in način delovanja le tega, imeti motiv in voljo, znati poiskati različne finančne vire za financiranje aktivnosti povezanih s kariero ipd.

  • 2. Koaching za začetnike
  • 3. Kadrovsko načrtovanje za telebane
  • 4. Socialno podjetništvo - izziv za Posavje

Vabilo na regionalni razvojni forum: S SOCIALNIM PODJETNIŠTVOM DO NOVIH DELOVNIH MEST V POSAVJU


Spoštovani,

vabimo vas da se udeležite regionalnega razvojnega foruma: S socialnim podjetništvom do novih delovnih mest v Posavju, ki bo v soboto, 16.3.2013, s pričetkom ob 9.00 uri, v prostorih Mladinskega centra Brežice, Gubčeva 10a, 8250 Brežice.

K sodelovanju in udeležbi na forumu vabimo vse, ki želite aktivno prispevati k lokalnemu in regionalnemu razvoju v Posavju in verjamete, da lahko z medsebojnim sodelovanjem: zagotovimo priložnosti za nove samozaposlitve, skrajšamo prehransko verigo od lokalnih pridelovalcev zdrave hrane do lokalnih potrošnikov, nadgradimo medgeneracijsko sodelovanje in razvijemo dostopne programe socialnega varstva, vzgoje in medsebojno pomoč med generacijami, izkoristimo lokalne potenciale za predelavo in uporabo lesne biomase, vzpostavimo lastne sisteme za proizvodnjo električne in toplotne energije.

Preberite več: Vabilo na regionalni razvojni forum

Aleš Germovšek iz Sklada dela Posavje nam bo predstavil možnosti in izzive socialnega podjetništva.

Predavanje je namenjeno vsem, ki imajo podjetniške ambicije in jih zanima delovanje na področjih kamor "trdo, dobičkonosno" podjetništvo ne sega in kjer je delovanje "javnih" služb nezadostno ali popolnoma odsotno.

Socialno podjetništvo je delovanje na področjih, kjer iščemo in izkazujemo koristi za družbo in posebne ciljne skupine (dolgotrajno brezposelni, brezposelne osebe z zmanjšano možnostjo zaposlitve, invalidi, težje zaposljive osebe...), ustvarjanje dobička pa ni prvenstveno poslanstvo socialnega podjetja.

Preberite več: Socialno podjetništvo - izziv za Posavje

Projektni partnerji Skupaj za napredek Posavja

skladdela
LRF
las
knof
1824