logoti

Modra VibaGradimo nove poslovne modele...

Smo skupina entuziastov, ki delamo v nevladnem sektorju že več kot 15 let in se ubadamo z različnimi izzivi, ki jih pred družbo postavlja sedanji čas. Sem štejemo težave pri zaposlovanju vseh starostnih skupin in ustvarjanje novih delovnih mest, financiranje dejavnosti in trajnostno naravnanost.

Prišli smo na idejo, da zgradimo mehanizem, ki bi nudil podporo inovativnim naložbam z družbenim učinkom, socialnemu podjetništvu in zaposlovanju. Zamislili smo si mehanizem MODRA VIBA katerega namen je združevati kreativce, nevladnike, ljudi dobre volje z idejami in/ali predlogi ter zbirati finančna sredstva izključno iz donacij fizičnih in pravnih oseb za namen podpore inovativnim naložbam z družbenim učinkom, socialnemu podjetništvu in zaposlovanju.

Modra viba je medkulturni, medgeneracijski in povezovalni prostor, stičišče če hočete, kjer lahko v miru razpravljaš o svojih idejah in iščeš podporo, sodelavce in odgovore na vprašanja. Hkrati s prostorom ustvarjamo še finančni prostor, ki bi bil namenjen podpori dogajanju.

Prvo srečanje bo kmalu. Spremljaj nas na spletu.

Podpri nas s prisotnostjo ali z donacijo!

 

Pravila finančnega mehanizma Modra Viba:

1. Finančni mehanizem Modra Viba zbira izključno donirana sredstva pravnih in fizičnih oseb na posebnem računu znotraj ustanove Sklad dela Posavje.

2. Sklad upravlja z zbranimi sredstvi kot dober gospodar.

3. Finančni mehanizem podpira inventivne družbeno koristne naložbe, socialno podjetništvo in zaposlovanje.